Monthly Archives: April 2019

Litteraturstöd

Jag har just fått reda på att Stella och kyrkogården erhållit litteraturstöd från Statens Kulturråd, vilket naturligtvis är väldigt roligt! Utgångspunkter för bedömning av barn- och ungdomsböcker är: Originalitet i relation till samtida utgivning och genre. Upphovspersonens självständighet i gestaltandet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment