Recension av Mörkermagiker, BTJ

Recensionen av Mörkermagiker har nu kommit från BTJ. Fia Idegård, som läst och recenserat boken, tycker att det är en riktigt bra mellanåldersfantasy och skriver bland annat så här:

“Glädjande är det självklara genusperspektivet i Mörkermagiker. Kvinnor och flickor hittas i alla slags roller – hjältar, monster, felbara och modiga människor, komplexa och intressanta. Ondska och godhet är inte hundraprocentiga kategorier, men att välja att göra gott och vara modig fast en är rädd är teman som ljuder genom berättelsen.”

“Det är välskrivet, kargt och högtidligt i Tolkiens anda.”

Recensionen finns att hitta i sin helhet i BTJ-häftet nr 22, 2016.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s